THK fonds

Doelstelling

De stichting therapeutische hulp aan kinderen is in 1980 opgericht als steunstichting voor de stichting voor therapeutische gezinsverpleging (TGV) Rotterdam. Fondsen, particulieren en bedrijven doneerden. TGV hield zich bezig met de behandeling van kinderen met ernstige persoonlijke problematiek. De behandeling vond plaats in speciaal daartoe geselecteerde en intensief begeleide pleeggezinnen. Toen de therapeutische pleegzorg in 1995 onderdeel werd van het Rotterdamse centrum voor pleegzorg heeft het resterende budget een nieuwe bestemming gekregen.

Het budget van de stichting is bescheiden. Het wordt aangewend voor bijzondere kosten voor pleegkinderen uit de regio Rotterdam.

Bestuur

Het bestuur van de stichting dat besluit over aanvragen bestaat uit:

  • Jan Stael, voorzitter en penningmeester
  • RenĂ© de Bot, secretaris
  • Philip Veerman, lid.

Aanvragen

Uw aanvraag kunt u richten tot Ingridsimons@flexusjeugdplein.nl. Zij voert de administratie van de stichting

In de afgelopen jaren zijn o.a. de volgende aanvragen ondersteund:

  • Deelname van kinderen aan pleegzorgkampen van FlexusJeugdplein
  • De aanschaf van een speciale computer voor een pleegkind dat een opleiding volgde aan de grafische school
  • De begeleiding van zwemlessen voor een pleegkind, dat vanwege zijn handicap niet zelfstandig kan sporten
  • De realisatie van een film over pleegzorg, die benut wordt op voorlichtingsbijeenkomsten voor aspirant pleegouders
  • Ontwikkeling van landelijk voorlichtingsmateriaal om gemeentes te informeren over pleegzorg en hun nieuwe taak daarbij
  • (reis)kosten voor medewerkers van FlexusJeugdplein die in het buitenland pleegzorg trainingen verzorgden
  • Deelname van pleegzorgwerkers aan internationale pleegzorg congressen (IFCO)

In heel bijzondere gevallen worden schades vergoed of schoolkosten betaald, wanneer door niet afgestemde regelgeving pleegouders moeten opdraaien voor buitengewone kosten.